ENKLE LØSNINGER

LAVE KOSTNADER

HØY YTELSE

NYHET! Mobilt renseanlegg

Vi tilbyr nå mobile renseanlegg basert på en container for veituneller. Mulighet for plassering av anlegget inne i tunellen, eliminerer vinterpreservering. I tillegg leverer vi mobilt vannrenseanlegg for byggegrop.

Nyhet! Miljøloggere

Vi leverer nå miljøloggere.
Online internettovervåkning

i

Nyhet! Rapportgenerator

Viser verdiene til valgte parametere over dag, uke og måned.
Utskriftsrapporter skrives enkelt ut.

Entreprenører

Rensing-sedimentering for entrepenører

Brønn- og boring

Rensing-sedimentering for brønn og energiboring

Steinprosessindustri/

Bergverk

Rensing-sedimentering for bergverk og steinprosessindustri.

Slamrensing AS

Slamrensing AS

 

Lokesvei 12
3128 NØTTERØY

© 2019 Slamrensing AS Org. nr.: 915 830 080

Renseanlegg

Miljøloggere

Kontakt oss?